LATEST NEWS
Het Schildpadden Centrum Waterland is verhuisd naar Oosterbeek! We hebben iets minder ruimte, maar zijn nog steeds beschikbaar voor advies over het verzorgen en kweken van schildpadden. Onze naam is ook veranderd: we heten nu Schildpadden Advies Oosterbeek.

 

Schildpadden Advies Oosterbeek

Bij Schildpadden Advies Oosterbeek worden Europese landschildpadden gehouden, zoals de Griekse landschildpad (Testudo hermanni), de breedrandschildpad (Testudo marginata) en kruisingen tussen breedrandschildpadden en Moorse schildpadden (Testudo graeca). Ook zijn populaties van de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) en de Amerikaanse sierschildpad (Chrysemys picta dorsalis) aanwezig. Sinds 1980 vindt onderzoek plaats naar de effecten van de omgeving, zoals bijvoorbeeld de broedstooftemperatuur op de bevruchting en ontwikkeling van Griekse landschildpadden en breedrandschildpadden.

Meer informatie vindt u op deze website. Maar u kunt ook contact opnemen met Schildpadden Advies Oosterbeek.

een schildpaddenverblijf

Tortoise Advice Oosterbeek

Tortoise Advice Oosterbeek houses Testudo hermanni, Testudo marginata and cross breedings of Testudo marginata with Testudo graeca. Since 1980 investigation of the effects of environmental parameters like incubation temperatures on the incubation and sex ratio of Testudo hermanni and Testudo marginata have been performed.

You can find detailed information on this web site. Alternatively, you can contact Tortoise Advice Oosterbeek.